Hem

Skånings-Åsaka Sockengille &

Bygdegårdsförening

Skånings-Åsaka Sockengille

 

Sockengillet ska verka för att bygden hålls vid liv. Hembygdsföreningen bildades 1928. 1958 ombildades föreningen till Sockengille.

Skånings-Åsaka sockengille har hand om fornstugan där samlingarna sker under sommarhalvåret.

 

Läs mer om sockengillet under avsedd flik

Skånings-Åsaka Bygdegårdsförening

 

Bygdegårdsföreningen driver och ansvarar för bygdegården som ligger utmed E20 ca 5 km norr om Skara. Bygdegården är nyrenoverad och hyrs ut för fester och andra sammankomster hela året.

 

Välkommen med din förfrågan eller bokning på telefon 070-257 30 76.

Ni kan även hyra vår intillliggande bastu.

 

Läs mer om bygdegården under avsedd flik.

På gång i Skånings-Åsaka:

 

7 Augusti

Gudstjänst vid Fornstugan

Klockan 15:00

Kyrkkaffe

 

19 Augusti

Grillkväll vid Fornstugan

Klockan 18:00

Sockengillt bjuder på korv och bröd, kaffe och kaka.

Ta med ditt veteranfordon...

 

20 September

Bildinlämning i bygdegården

Klockan 14:00 - 16:00

Inför sköregröten

 

11 November

Skördegröt Surprise bygdegården

60-års jubileum för sockengillet.

Klockan 19:00

Kostnad: 80:-/person

Anmälan senast 29 oktober till

Håkan 073-813 02 68 eller

Leif 076-779 36 68

 

Copyright © Skånings-Åsaka sockengille 2016 Webmaster: Tomas Larsson