Hem

Skånings-Åsaka Sockengille &

Bygdegårdsförening

Skånings-Åsaka Sockengille


Sockengillet ska verka för att bygden hålls vid liv. Hembygdsföreningen bildades 1928. 1958 ombildades föreningen till Sockengille.

Skånings-Åsaka sockengille har hand om fornstugan där samlingarna sker under sommarhalvåret.


Läs mer om sockengillet under avsedd flik

Skånings-Åsaka Bygdegårdsförening


Bygdegårdsföreningen driver och  ansvarar för  bygdegården som ligger utmed E20 ca 5 km norr om Skara. Bygdegården  är nyrenoverad och hyrs ut för fester och andra sammankomster hela året.


Välkommen med din förfrågan eller bokning på telefon 070-257 30 76.

Ni kan även hyra vår intillliggande bastu.


Läs mer om bygdegården under avsedd flik. 

På gång i Skånings-Åsaka 2018:

 

16:e   December   kl. 18.00

          Luciagudstjänst med Götene Lucia, 

          Leif Eliasson, Servering

 

26:e   December  kl. 18.00 

          Julens psalmer Leif Eliasson mfl.

 

2019

6:e      Januari     kl. 16.00

           Familjegudstjänst, Miniorerna/

           Lilla kören mfl. framför julspel.

           Utdelning av barnens bibel.

           Emanuel Carlsson

           Efteråt julfest i bygdegården.

 

Måndagar      Damgymnastik

                    Klockan 19:30 - 20:30

Copyright © Skånings-Åsaka sockengille 2017                                                                                                  Webmaster: T L