Hem

Skånings-Åsaka Sockengille &

Bygdegårdsförening

Skånings-Åsaka Sockengille

 

Sockengillet ska verka för att bygden hålls vid liv. Hembygdsföreningen bildades 1928. 1958 ombildades föreningen till Sockengille.

Skånings-Åsaka sockengille har hand om fornstugan där samlingarna sker under sommarhalvåret.

 

Läs mer om sockengillet under avsedd flik

Skånings-Åsaka Bygdegårdsförening

 

Bygdegårdsföreningen driver och ansvarar för bygdegården som ligger utmed E20 ca 5 km norr om Skara. Bygdegården är nyrenoverad och hyrs ut för fester och andra sammankomster hela året.

 

Välkommen med din förfrågan eller bokning på telefon 070-257 30 76.

Ni kan även hyra vår intillliggande bastu.

 

Läs mer om bygdegården under avsedd flik.

På gång i Skånings-Åsaka 2018:

 

Copyright © Skånings-Åsaka sockengille 2017 Webmaster: T L