Hem

Skånings-Åsaka Sockengille &

Bygdegårdsförening

Skånings-Åsaka Sockengille


Sockengillet ska verka för att bygden hålls vid liv. Hembygdsföreningen bildades 1928. 1958 ombildades föreningen till Sockengille.

Skånings-Åsaka sockengille har hand om fornstugan där samlingarna sker under sommarhalvåret.


Läs mer om sockengillet under avsedd flik

Skånings-Åsaka Bygdegårdsförening


Bygdegårdsföreningen driver och  ansvarar för  bygdegården som ligger utmed E20 ca 5 km norr om Skara. Bygdegården  är nyrenoverad och hyrs ut för fester och andra sammankomster hela året.


Välkommen med din förfrågan eller bokning på telefon 070-227 01 97.

Ni kan även hyra vår intillliggande bastu.


Läs mer om bygdegården under avsedd flik. 

På gång i Skånings-Åsaka 2020:


Varje måndag kl 19.30  Damgympa i 

              bygdegården.              

Copyright © Skånings-Åsaka sockengille 2019                                                                                               Webmaster: T L