Hem

Skånings-Åsaka Sockengille &

Bygdegårdsförening

Skånings-Åsaka Sockengille


Sockengillet ska verka för att bygden hålls vid liv. Hembygdsföreningen bildades 1928. 1958 ombildades föreningen till Sockengille.

Skånings-Åsaka sockengille har hand om fornstugan där samlingarna sker under sommarhalvåret.


Läs mer om sockengillet under avsedd flik

Skånings-Åsaka Bygdegårdsförening


Bygdegårdsföreningen driver och  ansvarar för  bygdegården som ligger utmed E20 ca 5 km norr om Skara. Bygdegården  är nyrenoverad och hyrs ut för fester och andra sammankomster hela året.


Välkommen med din förfrågan eller bokning på telefon 070-257 30 76 eller 0511-292 27

Ni kan även hyra vår intillliggande bastu.


Läs mer om bygdegården under avsedd flik. 

På gång i Skånings-Åsaka 2020:


Varje måndag kl 19.30  Damgympa i 

              bygdegården.


23 febr   Samtalsgudstjänst, kaffe

              med E. Carlsson

              Tid: 18.00 i Åsaka kyrka


29 febr   Pubkväll med tema Skottland.

             Tid: 19.00  i bygdegården.

             Entre: 150 kr inkl. förtäring

             Anmälan senast 16 febr till

             Laila: 070-227 01 97 eller

             Leif: 076-779 36 68


26 apr    Taizegudstjänst E Carlsson

              Tid: 18.00 i Åsaka kyrka


              

Copyright © Skånings-Åsaka sockengille 2019                                                                                               Webmaster: T L