Hem

Skånings-Åsaka Sockengille


Sockengillet ska verka för att bygden hålls vid liv. Hembygdsföreningen bildades 1928. 1958 ombildades föreningen till Sockengille.

Skånings-Åsaka sockengille har hand om fornstugan där samlingarna sker under sommarhalvåret.


Läs mer om sockengillet under avsedd flik

Skånings-Åsaka Bygdegårdsförening


Bygdegårdsföreningen driver och  ansvarar för  bygdegården som ligger utmed E20 ca 5 km norr om Skara. Bygdegården  är nyrenoverad och hyrs ut för fester och andra sammankomster hela året.


Välkommen med din förfrågan eller bokning på telefon 070-227 01 97.

Ni kan även hyra vår intillliggande bastu.


Läs mer om bygdegården under avsedd flik. 

På gång i Skånings-Åsaka kyrka 2021:


Sjuttonde söndagen efter trefaldighet • 26 september 2021

 18:00–19:00 i Skånings-Åsaka kyrka, Skara pastorat


Tacksägelsedagen • 10 oktober 2021

 11:00–12:00 i Skånings-Åsaka kyrka, Skara pastorat