Sockengillet

Skånings-Åsaka Sockengille


Om Skånings-Åsaka socken:

Skånings-Åsaka med den vackra sockenkyrkan från 1873 på "Åsaka-åsen" omges av bördig jord. Socknen omfattar 38,04 km2. Flera gårdar med både spannmål, potatis och djur finns i socknen. Den driftsatta vindkraftparken år 2010 ger el till motsvarande ca 1000 villor. Det är positivt att vi kan bidra med en bättre miljö.

 

Flera företag har sin bas i Skånings-Åsaka.

 

Den omskriva och hårt trafikerade E20 med sin pulserande trafik delar Skånings-Åsaka i en västlig och en östlig del.


Fornstugan

 

Sockengillet:

Sockengillet har hand om Fornstugan där samlingar sker under sommaren. Övriga samlingar sker både i bygdegården och i kyrkan. Skånings-Åsaka omfattar idag ca 220 hushåll.

 

Sockengillet anordnar flera samlingar under året. Senaste utflykten var till det lokala Veterinär museet och tidigare besöktes Skara Sommarland, där gillets medlemmar guidades runt. Tidigare år har det bl.a varit en bussresa till Arne Anderssons Traktormuseum utanför Tidaholm samt en mycket välbesökt "ost-kväll" med Sivans Ost. I november var den traditionella "Skörde gröten" som som vanligt fyllde bygdegården till sista plats.

 

Var tionde år arrangeras "Sockenvandringen", då en ganska stor skara Åsaka-bor vandrar utmed sockengränsen under några kvällar. Senaste sockenvandring gick av stapeln sommaren 2019.

 

Skånings-Åsaka Hembygdsförening bildades år 1928, då med 31 medlemmar 1:a året. Den 27:e februari 1956 ombildades Hembygds-föreningen till Sockengille.


Sockenboken:

Har Du inte köpt "Sockenboken" så finns den till försäljning. Boken är skriven av Georg Borg och tar upp Skånings-Åsaka sockens historia.

Inbunden ca 480 sidor. Pris SEK 150:-  Kontakta oss nedan.


DVD-skivan: Skånings-Åsaka från förr. 

Innehåller bla. Skörd/Slåtter, Staffansritten och en dag vid sockenstugan från förr. Speltid ca 27 minuter   Pris SEK  100:-  Kontakta oss nedan.


Kontakt:

Marie Johansson 073-8229005
Sockengillets gillesnämnd:


- Marie Johansson - Åldermor

- Catrin Nyman- Gillesskrivare

- Cecilia Johansson Meijer - Skattmästare


Bisittare:

- Caroline Jonsson

- Ann-Charlotte Klarén

- Sara Runsten

- Rune Björk

- Mikael Jönsson-Uvenfors

- Amanda Jansson


Revisorer:

- Björn Jacobson 

- Tomas Magnusson
Kontaktperson:

Marie Johansson 073-8229005Magasinet intill fornstugan