E20


E20


Europaväg 20 är en väg som går från Shannon Airport på Irland till Sankt Petersburg i Ryssland. Vägsträckan mäter 3164 km och passerar Storbritannien, Danmark, Sverige och Estland. Sträckan genom Sverige är 770 km lång och startar i Göteborg för att sedan ta sig upp genom landet till Stockholm. 

Denna väg passerar Skånings Åsaka och delar socknen i en östlig och västlig del. 

Fram till 2025 bygger Trafikverket ut E20 till mötesfri väg mellan Göteborg och Örebro. Arbetet för att bygga ut vägen till 2+2 och 1+1-väg med mitträcke genom Skånings Åsaka förväntas pågå fram till våren 2022. (Trafikverket)

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/E20-GoteborgOrebro/e20-forbi-skara/delen-vilan-dalaan/)

Detta innebär att sockenborna inte längre kommer att behöva korsa Europavägen för att ta sig från öst till väst eller tvärtom då kompletterande lokalvägar och undergångar har byggts eller håller på att byggas.